facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

Zgodnie z podjętą w dniu 07 września 2020 roku Uchwałą Zarządu KŻR LOK Komunalni w Kaliszu informuje członków o zwołaniu:

WALNEGO ZEBRANIA !!!

na dzień: 23 października 2020 roku (piątek) w pierwszym terminie o godzinie 18.00, w drugim terminie o godzinie 18.15

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

KŻR LOK „KOMUNALNI” W KALISZU ul. Piskorzewska 9

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Przypominamy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii choroby COVID-19 Walne Zebranie zostanie zorganizowane w rygorze sanitarnym. Podczas obrad członkowie będą mieli obowiązek zasłonienia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed wejściem na salę. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa !!!