facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

W dniu 23 października 2020 roku

Na Walnym Zebraniu w siedzibie: KŻR ,,KOMUNALNI” LOK w Kaliszu ul. Piskorzewska 9

Odbyły się wybory nowych władz Klubu na kadencje 2020-2025

Prezes Klubu – Zbigniew KAPKOWSKI

Wiceprezes Klubu – Włodzimierz JOCHAN

Sekretarz Klubu – Agnieszka SIERADZKA

Skarbnik Klubu – Czesław PRZYBYLSKI

Członek Zarządu – Agnieszka SZCZEPAŃSKA

Członek Zarządu – Artur WRONA

Członek Zarządu – Mariusz MIELCZAREK

W dniu 08 października 2020 roku

Na Walnym Zebraniu w siedzibie: KŻR ,,KOMUNALNI” LOK W KALISZU ul. Piskorzewska 9

Odbyły się wybory nowych władz Koła na kadencje 2020-2025

Prezes Koła – Andrzej SZCZEPAŃSKI

Sekretarz Koła – Angel MICHAŁOWSKI

Skarbnik Koła – Elżbieta PRZYBYLSKA