facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

KOMUNIKATY KLASYFIKACYJNE ZAWODÓW STRZELECKICH

organizowanych przez

Klub Żołnierzy Rezerwy LIGI OBRONY KRAJU „KOMUNALNI” w Kaliszu

ROK 2019

Legenda:

Pcz – pistolet centralny zapłon
Psp – pistolet sportowy
Ppn – pistolet pneumatyczny
Kcz – karabin centralny zapłon
Ksp – karabin sportowy
Kpn – karabin pneumatyczny
ZK – zawody klubowe
GP – grupa powszechna
K/M – kobiety/mężczyzni
 
Kolor pomarańczowy – zawody z broni pneumatycznej
Kolor zielony – zawody z broni bojowej i sportowej
Kolor czcionki niebieskiej- zawody ujęte w kalendarzu WZSS

Lp.

Data

Nazwa zawodów

Konkurencja

Komunikat

Kateg.

1

20.01

Wyzwolenie Miasta Kalisza

  Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

2

10,17,24-02

Turniej o tytuł Mistrza Zimy 2019

  Ppn-40, Kpn-40

pokaż

GP,K/M

3

10.03

Święto KŻR LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-40

pokaż

GP,K/M

4

16.03

Święto KŻR LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz

pokaż

GP,K/M

5

24.03

Święto KŻR LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-40

pokaż 

GP,K/M

6

14.04

Puchar Prezesa KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-30

pokaż

GP,K/M

7

28.04

Puchar Honorowego Prezesa KOR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-30

pokaż

GP,K/M

8

19.05

O Tytuł Mistrza KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

9

09.06

„ŚWIĘTO MIASTA KALISZA”

Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

10

21.07

„GRUNWALD 609”

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

11

29.09

O Puchar Prezesa KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

    Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

12

13.10

O Tytuł Mistrza KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

 Ppn-40

pokaż

GP,K/M

13

20.10

O Tytuł Mistrza KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

  Kpn-40

 pokaż

GP,K/M

14

17.11

101 lat Niepodległości

  Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

15

24.11

101 lat Powstania Wielkopolskiego

Pcz, Ksp  

pokaż

GP,K/M

16

    12.12

Zawody Klubowe (65+)

  Ppn-10

pokaż

ZK,K/M

Zarząd KŻR LOK „KOMUNALNI” W KALISZU