facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

O NAS

LIGA OBRONY KRAJU KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY ,,KOMUNALNI” W KALISZU

RODOWÓD LIGI OBRONY KRAJU

/1944-2023/

Towarzystwo Przyjaciół

Żołnierza

21.VII.1944 – 21.VII.1950

 

Liga Przyjaciół

Żołnierza

21.VII.1950 – 21.XI.1962

 

Liga Obrony Kraju

od 21.XI.1962

 

 

    17 marca 1957r. powołano do życia Koło Oficerów Rezerwy przy Wojskowej Komendzie Rejonowej w Kaliszu.

     W 1960r. w oparciu o decyzję MON dotyczącą Kół Żołnierzy Rezerwy, koło weszło w struktury ówczesnej Ligi Przyjaciół Żołnierza, przekształcając się jednocześnie w Klub Oficerów Rezerwy. Pierwszym prezesem kaliskiego koła, a potem klubu był kpt.(r) Tadeusz Tazber, który w ciągu 10-letniego szefowania znacząco przyczynił się do jego prężnego funkcjonowania. Klub w tamtym czasie zajmował się szkoleniem oficerów rezerwy, prowadzeniem wykładów o tematyce historycznej, organizacją zajęć polowych z terenoznawstwa, zawodów strzeleckich oraz rajdów samochodowo-motocyklowych. Były także organizowane spotkania towarzyskie członków Klubu i ich rodzin.

     Ponadto, doskonaląc działalność szkoleniową, opracowano kilkuletni cykl wykładów z zakresu wiedzy wojskowej. Zajęcia prowadzili m.in. lektorzy z Dowództwa Wojsk Lotniczych z Poznania. Klub organizował również kursy dla kandydatów do szkół podoficerskich, zlecane przez Wojskową Komendę Rejonową w Kaliszu.

     31 maja 1967r. nagle zmarł prezes Klubu mjr(r) Tadeusz Tazber. Kolejnym prezesem został wybrany por.(r) Gustaw Elbl, który tę funkcję pełnił przez 43 lata, przyczyniając się walnie do nieprzerwanego i skutecznego działania Klubu, awansując do stopnia majora(r).

     20 marca 1982r. w 25 rocznicę powstania „Komunalnych” został ufundowany sztandar Klubu. Klub otrzymał również lokal przy ul. 3 Maja w Kaliszu, gdzie urządzono 6-stanowiskową strzelnicę do broni pneumatycznej. W dowód uznania KŻR „Komunalni” w Kaliszu został odznaczony przez Zarząd Główny LOK medalem „Za Zasługi dla LOK”, a przez dowództwo ówczesnego Śląskiego Okręgu Wojskowego medalem „Za Zasługi dla Śląskiego Okręgu Wojskowego”.

     21 marca 1987r. w 30 rocznicę powstania Klubu otwarto Izbę Tradycji na os. Dobrzec.

     25 listopada 1995r. przy strzelnicy Klubu powstało Koło LOK.

     21 października 2010r. Walne Zebranie członków naszego Klubu podjęło uchwałę zmieniającą nazwę Klubu. Zgodnie ze Statutem LOK przyjęto nazwę Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Komunalni”. Wraz ze zmianą nazwy nasz Klub otworzył się na nowych członków-żołnierzy rezerwy w stopniach podoficerów i szeregowców. W następstwie zmian wybrano nowy Zarząd Klubu powierzając funkcję  Prezesa st.kpr.(r) Włodzimierzowi Jochanowi. Jednocześnie w uznaniu zasług dla Klubu, dotychczasowemu prezesowi mjr.(r) Gustawowi Elblowi przyznano tytuł „Honorowego Prezesa”.

       Tymczasem Klub po raz kolejny musiał się zająć własnymi problemami lokalowymi. Po kilku latach Klub musiał opuścić siedzibę przy ul. 3 Maja. Wtedy bratnią dłoń podała nam Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu użyczając na siedzibę Klubu pomieszczenia piwniczne w swoim budynku przy ul. Piskorzewskiej 9. Dzięki dużemu wysiłkowi i zaangażowaniu członków Klubu, pomocy finansowej sponsorów, a także pracy młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu, dokonano gruntownego remontu pomieszczenia.

Powstała 6-stanowiskowa strzelnica do broni pneumatycznej. To była trudna, ale też ambitna praca.

      12 maja 2012r. na nowo otwartej strzelnicy przy ul. Piskorzewskiej 9 w Kaliszu odbyły się pierwsze zawody strzeleckie z broni pneumatycznej.

      17 marca 2017r. w 60 rocznicę powstania Klubu w siedzibie przy ul. Piskorzewskiej 9 odbyła się uroczystość jubileuszowa, na której był obecny Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej płk.Ryszard Wiliński. Uczestnicy zapoznali się z wystawą dorobku Klubu i jego członków. Wręczono również członkom Klubu i zaproszonym gościom medale (opracowane i wydane przez Klub).

       05 maja 2017r. na uroczystości jubileuszowej 60-lecia powstania Klubu w kaliskim Ratuszu zgromadzili się:

członkowie Klubu, członkowie LOK oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in. wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Włodarek, prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu płk(r) Ryszard Wiliński, sekretarz Zarządu i dyrektor Biura WOW w Poznaniu ppłk(r) Bogdan Mrowiec, komendant WKU w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, prezes ZR LOK w Pleszewie Jacek Przepierski, prezes ZR LOK w Kaliszu Andrzej Michalski. Na salę wprowadzono sztandar Klubu.

        Zasłużonym członkom Klubu oraz osobom współpracującym przyznano wyróżnienia m.in. Krzyżami Porcelanowymi „Za Zasługi dla KŻR LOK” zostali odznaczeni: Tadeusz Krokos, Stanisław Rogoziński, Marian Ozdowski, Bernard Pop, Włodzimierz Jochan, Andrzej Michalski, Bogumił Dopierała.

Wręczono również złote, srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla LOK”.

       Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK wyróżnił Klub „Komunalni” z okazji 60 rocznicy jego powstania dyplomem  i pucharem, który na ręce prezesa Włodzimierza Jochana przekazał sekretarz Zarządu WOW LOK ppłk(r) Bogdan Mrowiec. Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem na biesiadzie żołnierskiej.

       05 marca 2018 r. na posiedzeniu Zarządu Klubu z funkcji Prezesa Klubu zrezygnował st.kpr(r) Włodzimierz Jochan. Jednocześnie podjęto decyzję o powierzeniu obowiązków Prezesa  Klubu Żołnierzy Rezerwy „KOMUNALNI” w Kaliszu st.chor(r) Zbigniewowi Kapkowskiemu.

        30 lipca 2018 r. w wieku 87 lat zmarł kpt(r) Henryk Drapiński długoletni członek Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu. 

        04 sierpnia 2018 r. odbyła się uroczystość pogrzebowa – w asyście honorowej warty 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk oraz pocztu sztandarowego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu, w obecności  rodziny, członków Klubu, kolegów, przyjaciół i znajomych odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku śp.kpt(r) Henryka Drapińskiego. Absolwenta Oficerskiej Szkoły Piechoty, długoletniego pracownika kaliskiej Fabryki Pluszu i Aksamitu (Pluszownia-Runotex). Jednego z pierwszych założycieli Klubu Oficerów Rezerwy. Szkoleniowca i sędziego wielu pokoleń strzelectwa sportowego. Odznaczonego: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Krzyżem Porcelanowym „Za Zasługi dla KŻR LOK”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

          23 października 2020 roku na Walnym Zebraniu członków KŻR LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu wybrano nowe władze na kadencje 2020-2025 

Prezes KŻR LOK KOMUNALNI w Kaliszu – Zbigniew KAPKOWSKI, V-ce Prezes KŻR LOK KOMUNALNI w Kaliszu – Włodzimierz JOCHAN, Sekretarz Klubu – Agnieszka SIERADZKA, Skarbnik Klubu – Czesław PRZYBYLSKI, Członek Zarządu – Agnieszka SZCZEPAŃSKA, Artur WRONA, Mariusz MIELCZAREK. 

24 kwietnia 2021 roku w wieku 88 lat zmarł mjr(r) Gustaw Elbl – wspaniały człowiek, kolega, jeden z założycieli Klubu Oficerów Rezerwy w Kaliszu, jego długoletni Prezes (w latach 1967-2010). 21 października 2010 r. w uznaniu zasług dla Klubu dotychczasowemu Prezesowi mjr(r) Gustawowi Elblowi przyznano tytuł: Honorowego Prezesa LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu. 10 maja 2021 r. odbyła się uroczystość pogrzebowa w asyście pocztu sztandarowego LOK Klubu Żołnierzy Rezerwy „KOMUNALNI” w Kaliszu, w obecności rodziny, członków Klubu, koleżanek, kolegów, przyjaciół i znajomych. Śp. Gustaw Elbl spoczął na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Kaliszu. Gustaw Elbl to znany kaliski społecznik, współzałożyciel i honorowy członek Stowarzyszenia im.Haliny Sutarzewicz, prezes Koła Absolwentów Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, jeden ze współorganizatorów Światowego Zlotu Wychowanków Kaliskich Szkół Średnich w latach 2000/2001 oraz działacz Ligi Obrony Kraju. Gromadził notatki i zapiski kronikarskie, dzięki którym ocalił wspomnienia o wielu zasłużonych kaliszanach, faktach z życia szkolnego, życia miasta i kraju. Autor książki wyróżnionej w 1999 roku w konkursie ogólnopolskim „Moja PRL fakty, myśli, skojarzenia” oraz publikacji „Od Koła do …” w której przedstawił działalność Klubu Żołnierzy Rezerwy. Został odznaczony (między innymi): Porcelanowym Krzyżem „ZA ZASŁUGI DLA KŻR LOK”, Złotym Krzyżem „ZA ZASŁUGI DLA KŻR”, Złotym medalem „ZA ZASŁUGI DLA LOK”, Złotą Odznaką „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK”, Złotym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU/MON/, Odznaką Honorową „ZA ZASŁUGI DLA KŻR LOK”.

       18 marca 2022 roku w 65 rocznicę powstania LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu w siedzibie Klubu przy ul. Piskorzewskiej 9 odbyła się uroczystość jubileuszowa. Wzięli w niej udział obecni członkowie i sympatycy Klubu. Zgromadzeni uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłych kolegów, w tym mjr(r) Gustawa Elbla wieloletniego Prezesa Klubu. W spotkaniu wziął udział Pan Andrzej Michalski, prezes Zarządu Rejonowego LOK w Kaliszu. Pan Bernard Popp zapoznał członków Klubu z treścią kronik klubowych systematycznie prowadzonych od powstania Klubu w marcu 1957 roku. Członkom Klubu wręczono okolicznościowe, pamiątkowe medale (opracowane przez Zarząd Klubu).

06 maja 2022 r. główna uroczystość obchodów 65-lecia powstania Naszego Klubu odbyła się w Sali Sesyjnej Starostwa Urzędu Powiatowego w Kaliszu. Na uroczystość przybyli członkowie Klubu oraz zaproszeni goście. Na salę worowadzono sztandar Klubu. Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych kolegów. Na naszą uroczystość przybyli: płk. Grzegorz Jarząbek ZG LOK, płk. Janusz Chwiejczak Sekretarz ZG LOK, płk. Ryszard Wiliński Prezes ZW LOK, płk. Bogdan Mrowiec Dyr.Biura ZW LOK, płk. Przemysław Bojarczuk Szef WCR w Kaliszu, Krzysztof Nosal Starosta Kaliski, Zbigniew Słodowy Wicestarosta Kaliski, Elżbieta Binder Prezes KLA w Kaliszu, Zygmunt Urbaniak Prezes RO LOK w Pleszewie. Zasłużonym członkom Klubu wręczono odznaczenia: Odznaką ,,HONOROWY CZŁONEK LOK” został odznaczony: mjr(r) Jan Wilner. Odznaką ,,ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA LOK” zostali odznaczeni: kpt(r) Stanisław Rogoziński, ppo(r) Bernard Popp, plut(r) Andrzej Bińczyk. Złotym Krzyżem ,,ZA ZASŁUGI DLA KŻR” został odznaczony: kpt(r) Roman Olek. Brązowym Krzyżem ,,ZA ZASŁUGI DLA KŻR” został odznaczony: st.szer.(r) Zbigniew Kałużny. Złotym medalem ,,ZA ZASŁUGI DLA LOK” zostali odznaczeni: Krzysztof Nosal, Zbigniew Słodowy, Przemysław Bojarczuk, Marian Radzion, Elżbieta Binder, Agnieszka Sieradzka, Kazimierz Furche. Srebnym medalem ,,ZA ZASŁUGI DLA LOK” zostali odznaczeni: Agnieszka Szczepańska, Mariusz Mielczarek, Roman Szychowski, Bartłomiej Kupsz. Brązowym medalem ,,ZA ZASŁUGI DLA LOK” zostali odznaczeni: Bolesław Ogorzelski, Józef Paluszkiewicz. Ponadto na wniosek Zarządu SEiRP w Kaliszu wyróżniono Zbigniewa Kapkowskiego Prezesa LOK KŻR,,KOMUNALNI” medalem okolicznościowym XXX-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy KMP w Kaliszu. Z okazji Święta Klubu zaproszonym gościom wręczono pamiątkowe medale. Zarząd Główny LOK, Zarząd Wojewódzki LOK oraz inne organizacje wyróżnili Nasz Klub pamiątkowymi dyplomami i prezentami w postaci sprzętu optycznego i ochronnego. Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem na biesiadzie żołnierskiej. 

     

Zarząd LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu