facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

KOMUNIKATY KLASYFIKACYJNE ZAWODÓW STRZELECKICH

organizowanych przez

Klub Żołnierzy Rezerwy LIGI OBRONY KRAJU „KOMUNALNI” w Kaliszu

ROK 2017

Legenda:

Pcz – pistolet centralny zapłon
Psp – pistolet sportowy
Ppn – pistolet pneumatyczny
Kcz – karabin centralny zapłon
Ksp – karabin sportowy
Kpn – karabin pneumatyczny
ZK – zawody klubowe
GP – grupa powszechna
K/M – kobiety/mężczyzni
Kolor pomarańczowy – zawody z broni pneumatycznej
Kolor zielony – zawody z broni bojowej i sportowej
Kolor czcionki niebieskiej- zawody ujęte w kalendarzu WZSS

Lp.

Data

Nazwa zawodów

Konkurencja

Komunikat

Kateg.

1

21.01

Wyzwolenie Miasta Kalisza

Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

2

4,11,18

-02

Turniej o tytuł Mistrza Zimy 2017

Ppn-40, Kpn-40

pokaż

GP,K/M

3

04.03

Święto KŻR LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-40

pokaż

GP,K/M

4

11.03

Święto KŻR LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-40

pokaż

GP,K/M

5

01.04

Puchar Prezesa KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-30

pokaż

GP,K/M

6

08.04

Puchar Honorowego Prezesa KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-30

pokaż

GP,K/M

7

20.05

Święto Miasta Kalisza”

Pcz, Pm

 pokaż

GP,K/M

8

24.06

O Tytuł Mistrza KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

9

08.07

GRUNWALD 607”

Pcz, Kcz,

pokaż

GP,K/M

10

10.09

JESIEŃ 2017”

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

11

07.10

Babie Lato 2017”

Ppn-20

pokaż

GP,K/M

12

14.10

O Tytuł Mistrza KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-40

pokaż

GP,K/M

13

21.10

O Puchar Prezesa KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Pcz, Pm,

pokaż

GP,K/M

14

28.10

O Tytuł Mistrza KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-40

pokaż

GP,K/M

15

04.11

Z okazji Dnia Niepodległości

Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

16

18.11

Z okazji Dnia Podchorążego

Kpn-30

 pokaż

GP,K/M

Zarząd KŻR LOK „KOMUNALNI” W KALISZU