facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

KOMUNIKATY KLASYFIKACYJNE ZAWODÓW STRZELECKICH

organizowanych przez:

LIGA OBRONY KRAJU KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY „KOMUNALNI” w Kaliszu

ROK 2021

Legenda:

Pcz – pistolet centralny zapłon
Psp – pistolet sportowy
Ppn – pistolet pneumatyczny
Kcz – karabin centralny zapłon
Ksp – karabin sportowy
Kpn – karabin pneumatyczny
ZK – zawody klubowe
GP – grupa powszechna
K/M – kobiety/mężczyzni

Kolor pomarańczowy – zawody z broni pneumatycznej

Kolor zielony – zawody z broni centralnego zapłonu i sportowej

Kolor czcionki niebieskiej- zawody ujęte w kalendarzu WZSS

 

Lp.

Data

Nazwa zawodów

Konkurencja

Komunikat

Kateg.

1

24.01

Wyzwolenie Miasta Kalisza

  Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

2

7,14,21-02

Turniej o tytuł Mistrza Zimy 2021

  Ppn-40, Kpn-40

pokaż

GP,K/M

3

7.03

Święto LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-40

pokaż

GP,K/M

4

przełożone: 13.06.2021

Święto LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz

pokaż

GP,K/M

5

przełożone: 06.03.

Święto LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-40

pokaż

GP,K/M

6

przełożone: 12.09.2021

Puchar Prezesa LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-30

pokaż

GP,K/M

7

odwołane  

Puchar Honorowego Prezesa KOR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-30

odwołane

GP,K/M

8

16.05

O Tytuł Mistrza LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

9

27.06

„PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA”

Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

10

25.07

„GRUNWALD 611”

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

11

26.09

V Zawody Strzeleckie

Puchar Prezesa LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

    Pcz, Kcz pokaż

GP,K/M

12

10.10

O Tytuł Mistrza LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

 Ppn-40

pokaż

GP,K/M

13

24.10

O Tytuł Mistrza LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

  Kpn-40

pokaż

GP,K/M

14

14.11

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

15

21.11

 POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

    Psp, Pcz  

pokaż

GP,K/M

16

   odwołane

ZAWODY KLUBOWE (65+)

  Ppn-10

odwołane

ZK,K/M

Zarząd LOK KŻR „KOMUNALNI” W KALISZU