facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

REGULAMINY ZAWODÓW STRZELECKICH

z broni centralnego zapłonu, sportowej oraz pneumatycznej organizowanych przez

Klub Żołnierzy Rezerwy LIGI OBRONY KRAJU „KOMUNALNI” w Kaliszu w roku 2021

Legenda:

Pcz – pistolet centralny zapłon
Psp – pistolet sportowy
Ppn – pistolet pneumatyczny
Kcz – karabin centralny zapłon
Ksp – karabin sportowy
Kpn – karabin pneumatyczny
ZK – zawody klubowe
GP – grupa powszechna
K/M – kobiety/mężczyzni
Kolor pomarańczowy – zawody z broni pneumatycznej
Kolor zielony – zawody z broni centralnego zapłonu i sportowej
Kolor czcionki niebieskiej – zawody ujęte w kalendarzu WZSS

Lp.

Data

Nazwa zawodów

Konkurencja

Regulamin

Kateg.

1

24.01

Wyzwolenie Miasta Kalisza

Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

2

7,14,21-02

Turniej o tytuł Mistrza Zimy 2021

Ppn-40, Kpn-40

pokaż

GP,K/M

3

07.03

Święto KŻR LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-40

pokaż

GP,K/M

4

przełożone: 13.06.2021

Święto KŻR LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz

pokaż

GP,K/M

5

przełożone: 06.03.2021

Święto KŻR LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-40

pokaż

GP,K/M

6

przełożone: 12.09.2021

Puchar Prezesa KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-30

pokaż

GP,K/M

7

odwołane

Puchar Honorowego Prezesa KOR

LOK„KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-30

odwołane

GP,K/M

8

16.05

O Tytuł Mistrza KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

9

27.06

„Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”

Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

10

25.07

GRUNWALD 611”

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

11

26.09

 V Zawody Strzeleckie

V Puchar Prezesa KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Pcz, Kcz

pokaż GP,K/M

12

10.10

O Tytuł Mistrza KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-40

pokaż

GP,K/M

13

24.10

O Tytuł Mistrza KŻR LOK

KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-40

pokaż

GP,K/M

14

14.11

 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

15

21.11

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

 Psp, Pcz

wkrótce dostępny

GP,K/M

16

12.12

ZAWODY KLUBOWE (65+)

Ppn-10

pokaż

GP,K/M

Zarząd KŻR LOK „KOMUNALNI” W KALISZU