facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

REGULAMINY ZAWODÓW STRZELECKICH

z broni centralnego i bocznego zapłonu oraz pneumatycznej organizowanych przez: KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY ,,KOMUNALNI” LIGI OBRONY KRAJU w Kaliszu – rok 2024

Legenda:

Pcz – pistolet centralny zapłon
Psp – pistolet sportowy
Ppn – pistolet pneumatyczny
Kcz – karabin centralny zapłon
Ksp/Kdw – karabin sportowy/dowolny
Kpn – karabinek pneumatyczny                                                  Strz/Sl – strzelba slug                                                                      ZK – zawody klubowe 
GP – grupa powszechna
K/M – kobiety/mężczyzni

Kolor pomarańczowy – zawody z broni pneumatycznej

Kolor zielony – zawody z broni centralnego zapłonu i sportowej

Kolor czcionki niebieskiej – zawody ujęte w kalendarzu WZSS

Lp.

Data

Nazwa zawodów

Konkurencja

Regulamin

1

20.01

Wyzwolenie Miasta Kalisza

Ppn-30, Kpn-30

pokaż

2

10/17/24. 02

Turniej o tytuł Mistrza Zimy 2024

Ppn-40

pokaż

3

10/17/24. 02

Turniej o tytuł Mistrza Zimy 2024

Kpn-40

pokaż

4

09.03

Święto LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz, Ksp/Kdw Strzelba Slug

pokaż

5

23.03

Święto KŻR „KOMUNALNI” LOK w Kaliszu

  Ppn-20,    Kpn-20

pokaż 

6

13.04

Puchar Przechodni Prezesa KŻR „KOMUNALNI” LOK w Kaliszu

Ppn-40

pokaż

7

20.04

III MEMORIAŁ Prezesa Gustawa Elbla

Psp, Pcz, Kcz, Ksp/Kdw Strzelba Slug

pokaż

8

11.05

O Tytuł Mistrza KŻR„KOMUNALNI” LOK w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz, Ksp/Kdw Strzelba Slug

pokaż

9

15.06

PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA

Psp, Pcz, Kcz, Ksp/Kdw Strzelba Slug

pokaż

10

20.07

„GRUNWALD 614”

Psp, Pcz, Kcz, Ksp/Kdw Strzelba Slug

pokaż

11

21.09

VIII Zawody Strzeleckie O Puchar Prezesa KŻR „KOMUNALNI” LOK w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz, Ksp/Kdw Strzelba Slug

 

12

05.10

O Tytuł Mistrza KŻR
„KOMUNALNI” LOK w Kaliszu

Ppn-40

pokaż

13

19.10

O Tytuł Mistrza KŻR
„KOMUNALNI” LOK w Kaliszu

Kpn-40

pokaż

14

09.11

 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Ppn-20, Kpn-20

pokaż

15

07.12

Mistrz KŻR KOMUNALNI LOK w Kaliszu (60+)

Ppn-10

pokaż