facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

REGULAMINY ZAWODÓW STRZELECKICH

z broni centralnego zapłonu, sportowej oraz pneumatycznej organizowanych przez: KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY ,,KOMUNALNI” LIGI OBRONY KRAJU w Kaliszu – rok 2023

Legenda:

Pcz – pistolet centralny zapłon
Psp – pistolet sportowy
Ppn – pistolet pneumatyczny
Kcz – karabin centralny zapłon
Ksp – karabin sportowy
Kpn – karabin pneumatyczny
ZK – zawody klubowe
GP – grupa powszechna
K/M – kobiety/mężczyzni

Kolor pomarańczowy – zawody z broni pneumatycznej

Kolor zielony – zawody z broni centralnego zapłonu i sportowej

Kolor czcionki niebieskiej – zawody ujęte w kalendarzu WZSS

Lp.

Data

Nazwa zawodów

Konkurencja

Regulamin

Kateg.

1

21. 01

Wyzwolenie Miasta Kalisza

Ppn-30, Kpn-30

pokaż

GP,K/M

2

04,11,18 – 02

Turniej o tytuł Mistrza Zimy 2023

Ppn-40

pokaż

GP,K/M

3

04,11,18 – 02

Turniej o tytuł Mistrza Zimy 2023

Kpn-40

pokaż

GP,K/M

4

01.04

Święto LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Ksp

pokaż

GP,K/M

5

25.03

Święto LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu

  Ppn-20,    Kpn-20

pokaż

GP,K/M

6

15.04

Puchar Prezesa LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-30

pokaż

GP,K/M

7

23.04

II Memoriał Prezesa Gustawa Elbla

Psp, Pcz, Kcz, Ksp

pokaż

GP,K/M

8

13.05

O Tytuł Mistrza LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz, Ksp

pokaż

GP,K/M

9

10.06

„Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”

Psp,Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

10

22.07

GRUNWALD 613”

Psp, Pcz, Kcz, Ksp

pokaż

GP,K/M

11

23.09

 VII Zawody Strzeleckie

 Puchar Prezesa LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

12

07.10

O Tytuł Mistrza LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-40

pokaż

GP,K/M

13

21.10

O Tytuł Mistrza LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-40

pokaż

GP,K/M

14

04.11

 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

15

18.11

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

 Psp, Pcz,Ksp

pokaż

GP,K/M

16

09.12

ZAWODY KLUBOWE (65+)

Ppn-10

pokaż

GP,K/M