facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

REGULAMINY ZAWODÓW STRZELECKICH

z broni centralnego zapłonu, sportowej oraz pneumatycznej organizowanych przez:

LIGA OBRONY KRAJU KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY „KOMUNALNI” w Kaliszu – rok 2022

Legenda:

Pcz – pistolet centralny zapłon
Psp – pistolet sportowy
Ppn – pistolet pneumatyczny
Kcz – karabin centralny zapłon
Ksp – karabin sportowy
Kpn – karabin pneumatyczny
ZK – zawody klubowe
GP – grupa powszechna
K/M – kobiety/mężczyzni

Kolor pomarańczowy – zawody z broni pneumatycznej

Kolor zielony – zawody z broni centralnego zapłonu i sportowej

Kolor czcionki niebieskiej – zawody ujęte w kalendarzu WZSS

Lp.

Data

Nazwa zawodów

Konkurencja

Regulamin

Kateg.

1

22-23. 01

Wyzwolenie Miasta Kalisza

Ppn-30, Kpn-30

pokaż

GP,K/M

2

6,13,20 – 02

Turniej o tytuł Mistrza Zimy 2022

Ppn-40

pokaż

GP,K/M

3

6,13,20 – 02

Turniej o tytuł Mistrza Zimy 2022

Kpn-40 pokaż

GP,K/M

4

13.03

Święto LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Ksp

pokaż

GP,K/M

5

27.03

Święto LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu

  Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

6

10.04

Puchar Prezesa LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-30

pokaż

GP,K/M

7

24.04

I Memoriał Prezesa Gustawa Elbla

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

8

15.05

O Tytuł Mistrza LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

9

12.06

„Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”

Psp,Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

10

24.07

GRUNWALD 612”

Psp, Pcz, Kcz

pokaż

GP,K/M

11

25.09

 VI Zawody Strzeleckie

 Puchar Prezesa LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Psp, Pcz, Kcz

pokaż GP,K/M

12

09.10

O Tytuł Mistrza LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Ppn-40

pokaż

GP,K/M

13

23.10

O Tytuł Mistrza LOK KŻR

KOMUNALNI” w Kaliszu

Kpn-40

pokaż

GP,K/M

14

06.11

 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Ppn-20, Kpn-20

pokaż

GP,K/M

15

20.11

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

 Psp, Pcz,Ksp

wkrótce dostępny

GP,K/M

16

11.12

ZAWODY KLUBOWE (65+)

Ppn-10

pokaż

GP,K/M

Zarząd KŻR LOK „KOMUNALNI” W KALISZU