facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA dotyczące korzystania z obiektu strzelnicy i Klubu oraz treningów i zawodów strzeleckich w związku z epidemią !!!

W strefie czerwonej na obiekcie strzelnicy może przebywać maksymalnie 5 osób.

1/ Weryfikacja liczby uczestników korzystających z obiektu strzelnicy (zgłoszenie telefoniczne do gospodarza obiektu strzelnicy lub do organizatora zawodów).

2/ Na obiekcie strzelnicy i Klubu obowiązek zakrywania ust i nosa.

3/ Obowiązek zakrywania ust i nosa w momencie dotarcia na dany obiekt i jego opuszczenia.

4/ Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

5/ Obowiązek dokonania wpisu do Książki Rejestru Pobytu na strzelnicy.

6/ Na jednej osi strzeleckiej będzie mogła przebywać w tym samym czasie liczba uczestników nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich na tej osi i osoba prowadząca.

7/ Korzystanie z osobistego sprzętu strzeleckiego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

OBOWIĄZKI STRZELCA NA STANOWISKU STRZELECKIM:

>przebywając na stanowisku strzeleckim nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

>po opuszczeniu stanowiska strzeleckiego strzelec ma obowiązek zasłonienia ust i nosa, dezynfekcji broni oraz urządzeń po każdym użyciu.

DBAJMY O SIEBIE I BĄDŹMY OSTROŻNI !!!

ZARZĄD KŻR LOK KOMUNALNI W KALISZU

Kalisz dn,15 czerwca 2020 roku.