facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA dotyczące korzystania z obiektu Strzelnicy !!!

1/ Weryfikacja liczby uczestników korzystających z obiektu Strzelnicy (zgłoszenie telefoniczne do Zarządu Klubu lub do organizatora zawodów).

2/ Obowiązek dokonania wpisu do Książki Rejestru Pobytu na Strzelnicy.

3/ Na obiekcie Strzelnicy obowiązek przestrzegania Regulaminu.

4/ Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

5/ Dozwolone korzystanie z osobistego sprzętu strzeleckiego.

OBOWIĄZKI STRZELCA NA STANOWISKU STRZELECKIM !!!

>przebywając na stanowisku strzeleckim zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

DBAJMY O SIEBIE I BĄDŹMY OSTROŻNI !!!

ZARZĄD KŻR LOK KOMUNALNI W KALISZU

Kalisz dn,15 czerwca 2020 roku.