facebook komunalni kalisz
kzp komunalni kalisz

INFORMACJA !!!

Zgodnie z Uchwałą nr 1/23 na posiedzeniu Zarządu KŻR ,,KOMUNALNI” LOK w Kaliszu z dnia 01 grudnia 2023 roku ustalono wysokość składki członkowskiej obowiązującej od 2024 roku.

> członkowie KŻR ,,KOMUNALNI” LOK w Kaliszu – 100 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 1/23 na posiedzeniu Zarządu KOŁA ,,STRZELNICA” LOK w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2023 roku ustalono wysokość składki członkowskiej obowiązującej od 2024 roku.

> członkowie KOŁA ,,STRZELNICA” LOK w Kaliszu – 80 zł.

Składkę członkowską należy wpłacać do skarbnika Czesława Przybylskiego w terminach:

w całości do końca 30 czerwca 2024 roku.

I rata do końca I kwartału 2024

II rata do końca II kwartału 2024

ZARZĄD KŻR „KOMUNALNI” LOK W KALISZU